Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Jakt i Ulstein

© Madeleine P./Ulstein kommune
29/06/2021

Storvilt: Regulert hjortejakt. Enkelte vald har utleige. Ta kontakt med viltnemnda for kontakt til aktuelle vald i god tid før jakta startar.

Småvilt: Orrfugl, lirype og fjellrype er saman med hare det viktigaste småviltet i kommunen.

Det er også ein mindre bestand av grågås, and og storskarv i kommunen. Jaktsesongen for hare/hønsefugl er avgrensa til tida 1. oktober-23.desember. Jakta er organisert i eigne utmarkslag som samarbeider internt. Laga disponerar mesteparten av kommunen sitt jaktterreng og har felles jaktkort for både Hareid og Ulstein. Hjortejakt: Jakttida på hjort er 1. september–23. desember.

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Ulstein / Ulsteinvik