Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Handelstaden Borgarøya

© Trond Are Thomassen
22/04/2020
Borgarøya utenfor Ulsteinvik var fra 1600-tallet ein aktiv handelsstad på Sunnmøre. På det meste var heile 17 bygningar på øya involvert i handelen, som avtok utover i 1880-åra.

Hovudhuset på øya er fra 1700-tallet, og på det meste var det 17 bygningar her. Handelen var i full sving på Borgarøya frå rundt 1600 og fram til 1880-åra, men utbygginga av vegnettet førte til at Ulsteinvik tok over mykje av handelen.

Etter 1920 vart staden nytta til bustadformål, og sidan 1983 har Ulstein kommune restaurert og teke vare på hovudhuset. Huset kan leigast til ulike arrangement i både offentleg og privat regi.

Se mer: Attraksjoner i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Ulstein / Ulsteinvik