Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Knuten

© DGT/Dybvik
22/04/2020
Den særmerkte vegkonstruksjonen som har fått namnet "Knuten", står enno att i sin originale form frå opninga i 1882. Den vart konstruert under arbeidet med Geirangervegen for å vinne høgde og kome over vanskelege terrenghindringar. Konstruksjonen er bygt i stein vitnar om framragande ingeniørkunst, og er eit viktig minnesmerke over vegpionerane som bygde Geirangervegen frå 1881 til opninga av vegen i 1889.

Se mer: Attraksjoner i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Stranda / Geiranger