Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Geiranger — Skageflå — Homlong

© P.O.Dybvik/DGT
© P.O.Dybvik/DGT
© Per Eide/Fjord Norge as
© Terje Rakke/Nordic Light/DGT
© Terje Rakke/Nordic Light/DGT
© Terje Rakke/Nordic Light/DGT
© Terje Rakke/Nordic Light/DGT
© Terje Rakke/Nordic Light/DGT
© Terje Rakke/Nordic Light/DGT
© Ove Skylstad
© Ove Skylstad
Bestill
11/06/2020

Geiranger - Skageflå – Homlong

Skageflå er fjellgarden der verdsarven vart feira i 2006 og der det vart feira kongeleg sølvbryllaup i 1993.

Turen startar med båt ut Geirangerfjorden frå Geiranger. I Skagehola hoppar ein i land og tek fatt på råsa som smyg seg opp i fjellsida. Terrenget er særs bratt, men på dei mest utsette partia er det hogd ut trinn i fjellet, og råsa er sikra med rekkverk. Dette er ein mykje brukt tur, også av barnefamiliar – mindre barn bør likevel ikkje få gå åleine. Ca. 1 time opp til Skageflå, og 2-3 timar vidare til Homlong.

Flotte utsynspunkt undervegs, og reint majestetisk oppe på garden: utover fjorden og mot Dei sju systrer (Knivselvane).
Frå Skageflå (250 m.o.h.) held den gode råsa fram i bratt og dels luftig terreng opp til Homlongsætra (544 m.o.h). Undervegs passerer ein sætretuftene på Bjønnastien.

Frå Homlongsætra til Homlong er det lett unna på rås som heile vegen går rett innanfor stupkanten mot fjorden. Langs råsa er det fleire merkte kulturminne.

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Stranda / Geiranger