Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Smøla museum

© Smøla museum
© Smøla museum
© Smøla museum
© Smøla museum
©
© Smøla museum
© Smøla museum
©
© Smøla museum
©

Åpningstider

juli 05, 2015 - juli 25, 2015

07/09/2020

Smøla museum har tre museumsavdelinger.
Du finner oss i Sanden på Veiholmen, i Rangnes gamle skole og i Rosvoll prestegard.

SANDEN
Sanden er en av perlene i museets samlinger. Her får du oppleve et autentisk anlegg, både ute og inne. Eiendommen består av fem bygninger. Alt er bevart slik det var da siste eier bodde her.
Sanden forteller historien om handel, fiske, væreiersystem, utvandringa til Amerika og ikke minst dagliglivet ytterst på Nordmørskysten for hundre år siden.

ROSVOLL PRESTEGARD
Rosvoll prestegard ligger vakkert til rett nedenfor Rosvollhaugen. Husene i prestegarden ble bygd først på 1880-tallet. Det var presten Ole Olsen Moe som satte i gang arbeidet med ny prsetebolig. Huset er tegnet av arkitekt Christian Thams.

RANGNES GAMLE SKOLE
Rangnes gamle skole er representativ for mange av skolebygningene som ble bygd på Smøla i slutten av 1800-tallet. I skolemuseet er det samlet bøker, gjenstander og utstyr fra de fleste grendeskoler i kommunen.

Se mer: Attraksjoner i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Smøla / Smøla