Gode his­to­ri­er fra Møre og Roms­dal.
Ta deg tid, opplev mer.

Liv laga potet-gullgruve

Denne Potet­bua har blitt en liten gull­gruve for Liv Neer­land (59). Den går helt av seg selv, og den går så det suser døgnet rundt og uten betjening.

Siden starten har gründer Liv Neerland hatt en eventyrlig økningen i omsetningen på et forretningskonsept som er tuftet på dønn ærlige mennesker.

Kunder natt og dag

Den populære Potetbua i Grøavegen i Sunndal kommune på Nordmøre har blitt et begrep langt utenfor kommunegrensene.
Liv vet at hun har faste kunder fra blant annet Asker, men mange av kundene har hun verken sett eller snakket med. Nyheter og info til kunder kommuniseres via hennes Facebook-side. Eller man kan plukke med seg et av vitiskortene i Potetbua for direkte kontakt.

Direkte og kortreist

- Jeg er overbevist om at en mer direkte omsetningsform av gårdsprodukter har fremtida for seg. Folk vet å sette pris på fersk og kortreist mat og ved direktesalg har jeg muligheten til å skaffe dem det, forteller Liv Neerland som selv har skaffet seg et god levebrød med Potetbua.

Fornøyde kun­der: Lil­ly og Ove Silseth fra Eide stop­per som regel alltid og han­dler når de er på tur for­bi potetbua.

Tillit

Daglig fyller hun bua med kortreiste varer som poteter, gulrot, kålrot og egg. Handelen er helt og holdent basert på tillit. Kundene legger igjen penger for det man kjøper.
Som samboer med potetbonde Ivar Grødal startet det hele med at hun plasserte ut en tilhenger med noen få potetsekker med muligheter for selvbetjening. I dag driver hun eget firma.

For­ret­ningskon­septet til Liv er basert på tillit og dønn ærlige kun­der som leg­ger igjen penger for det man kjøper.

Liv laga

- Potene gikk unna som varmt hvetebrød og jeg ante at her kunne det være liv laga for et selvbetjent utsalg, forteller Liv om den spede starten for syv år siden. Etter 30 år som skiftarbeider i helsevesenet ville Liv forsøke å skaffe seg et annet og eget levebrød.
Hun utvidet til å ta i bruk en redskapsbod som samboerparet hadde på gården. Den ga plass til flere potetsorter og noen andre produkter som gulrøtter fra Smøla.

Liv Neer­land sel­ger poteter som varmt hvetebrød.

Mangedoblet omsetning

- For fire år siden bygde jeg Potetbua slik den er i dag. 40 kvadratmeter med kjølerom og lys som slår seg automatisk på når noen stikker innom for å handle, forteller Liv.
Omsetningen ble mangedoblet på få år. I dag gir Potetbua Liv en svært god inntekt. Hun er avhengig av kunder hun kan stole på og med få unntak har det gått bra. Liv har tillit til kundene sine.

Lite svinn

- Det er lite svinn på de varene jeg har i dag. Men jeg forsøkte en kort periode med lefser og litt annet påsmurt. Da var det en del som lot seg friste uten å betale, sier Liv som også har opplevd at julepynten på Potetbua ble stjålet.
Ved et par anledninger har noen også gjort forsøk på å stjele med seg eller åpne pengeskrinet. Pengeskrinet er godt låst, forankret og utstyrt med sparebøsseåpning for betaling.

Selv­bet­jent kun­de­ser­vice: Med farg­erik lap­per fork­lares forde­lene med de ulike potetsortene.

Ærlige

- Etter at jeg installerte overvåkningskamera har det ikke vært problemer. Dessuten blir pengeskrinet tømt jevnt og trutt så det er aldri snakk om store summer som blir liggende over tid. Min erfaring er at det fortsatt finnes langt flere ærlige enn uærlige mennesker, sier Liv Neerland.

Ikke bare potet: Gul­rot fra Smøla smak­er vis­st­nok bedre enn van­lig gul­rot, og er pop­ulær blant kundene.