Gode his­to­ri­er fra Møre og Roms­dal.
Ta deg tid, opplev mer.

Ørnulf om Alnes

Den kjente billed­kun­st­neren Ørnulf Opdahl bor midt i sin motivver­den på Godøy på Sun­n­møre. Nå job­ber han for å realis­ere et spek­takulært kul­tur­bygg under bakkenivå i tilknyt­ning til Alnes Fyr hvor tur­is­ter for lengst har sprengt kapasiteten.