Gode his­to­ri­er fra Møre og Roms­dal.
Ta deg tid, opplev mer.

Runde Sol Utsikt Fjell Sjø Sunnmøre

Fugle­f­jel­let på Runde

Grot­ter og fugle­f­jel­let trekker men­nesker fra hele ver­den til Runde på Sun­n­møre. Hør reise­liv­snestor Knut Asle Gok­søyr fortelle om hvor­dan både fugletit­tere og fugleart­ene har endret seg på det som er et av lan­dets lettest tilgjen­gelige fuglefjellsområde.