Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Fuglekikking i Rindal

© Toril B. Kyllo
© Toril B. Kyllo
© Toril B. Kyllo
© Lisbeth Stenbro
© Lisbeth Stenbro
© Toril B. Kyllo
26/05/2020
Igltjønna i Rindal er et populært fritidsområde og en yndet samlingsplass, både sommer og vinter.
Her har det vært fugleregistrering helt siden 1930-tallet så fuglelivet her er godt kartlagt. Her er omlag 200 fuglearter blitt observert. Blant annet lommer,lappedykkerarter, 22 arter andefugler, stork, terner,sothøne, havørn, fiskeørn og fossekall. Her er også et flott fugletitte tårn.

Friluftsområdet rundt Igltjønna har fått pris fra Møre og Romsdal Fylkeskommune for den best universelt utforma turstien i fylket. og selv om anlegget har blitt vesentlig utvidet og forbedret, har Igltjønna bevart sin status blant Midt-Norges ornitologer for fugletitting.Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Rindal / Rindal