Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Smørbotntind (1188 m.o.h.)

© Destinasjon Molde & Romsdal&/Torunn Dyrkorn
© Destinasjon Molde & Romsdal/Torunn Dyrkorn
29/07/2020

Ta av fra RV64 mellom Isfjorden og Åfarnes, opp Skorgedalsvegen (bomveg). Stor parkeringsplass i enden av vegen, ved alpinsenteret. Følg spor ved enden av parkeringsplasse over bru,og hold til høyre for Fuglehaugen forbi hyttefelt. Fortsett oppover lia gjennom skogen mot Smørbotnen. Normalt krysser en opp i høyrekant av botnen til selve toppen. Litt bratt siste stykket. Fantastik utsikt fra toppen. Ned igjen går normalvegen ned botnen med flott kjøring, men det er også flere andre alternativer avhengig av snøforholdene.

Spesielle forhold:
Bomvei

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Rauma / Isfjorden