Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Geiranger El-sykkelutleige

Geiranger Sykkelutleige er er å finne på billettkontor for M/S Geirangerfjord. Her i frå blir du anvist til syklar, hjelm og anna nødvendig utstyr for turen. Du kan også få hjelp til alternative sykkelruter. No leiger vi ut elsykkel for å hjelpe deg opover!!!! Kom og test!!!