Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Fuglekikking Smøla og Veiholmen (Veiholmen)

Smøla ligger utenfor kysten av Nordmøre og består av en stor og flat hovedøy som er 20 km på det bredeste, kalt Fast-Smøla. Den er dominert av lyngmark og myrlende som delvis er oppdyrket, og er omgitt av mer enn 5500 holmer og skjær. Dette er et av de vitktigste fugleområdene langs denne delen av kysten, blant annet med verdens tetteste bestand av havørn. En vindmøllepark sørger dessverre for en brå død for en rekke havørner hvert år, foruten en god del smølaryper, som er en egen variant av lirype som kun finnes på øyene i denne landsdelen.