Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Fuglekikking Øvre Rindal (P‑plass Austre Fossdalen)

Dalføre med grandominert blandingsskog på nordsiden av Trollheimen, så langt øst du kommer i Møre og Romsdal. Området har en mer østlig fauna og en rekke fuglearter som ellers er vanskelige å finne i fylket, deriblant dobbeltbekkasin. Her nevnes også det nærliggende utløpet av elva Surna i Surnadalsfjorden.