Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Anders viser deg Åmotan

Åmotan ligger i Jenstadjuvet sør for Gjøra i Sunndalen i et sprikende elvesystem hvor fem vassdrag møtes. Åmotan betyr nettopp det, at elver møtes. Du kan like så godt lære deg navnet på noen allerede nå. Reppefallet, Lendalsfallet og Svøutfallet.