Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Voldvatnet — steinalderfunn

© Nordmøre Museum
© NTNU Vitenskapsmuseet
© NTNU Vitenskapsmuseet
© NTNU Vitenskapsmuseet
14/12/2020
Anders Johnsen Nummedal (1867-1944) ble født i Vik i Sogn. Han jobbet som adjunkt ved Kristiansund offent¬lige høyere allmennskole, og fungerte fra 1913 til 1922 som overlærer ved samme skole.

Nummedal var glødende interessert i kvartærgeologi og brukte mye av fritiden sin på feltundersøkelser i og omkring Kristiansund. Søndag 31. oktober i 1909, mens han kartla en strandterrasse fra slutten av istiden, gjorde han et funn som skulle vise seg å flytte den bakre grensen for bosetning i Norge flere tusen år tilbake i tid: I en grøft ved det kunstig opp¬demte Voldvatnet i Kristiansund fant Nummedal flintbiter som lot til å være tilhogd av mennesker. Flint¬en ble straks sendt til Det Kongelige Nor¬ske Videnskabers Selskabs oldsaksam¬ling i Trondheim, der de ble grundig gjennomgått av bestyreren, overlærer Karl Ditlev Rygh. I sitt brev til Videnskabsselskabet, datert 1. november 1909, skrev Nummedal følgende: "Paa en tur igaar fandt jeg vedlagte to flintstykker. Da fundet muligens kan være af interesse, vil jeg ikke undlade at melde det."

Se mer: Attraksjoner i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Kristiansund / Kristiansund N