Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Norgeskampanjen 2020

Destinasjonsselskapene i fylket skal gjennom Møre og Romsdal Reiseliv gjennomføre en omfattende markedsføring mot norske turister i 2020.

Møre og Romsdal fylke har bevilget 7 millioner, som skal disponeres på best mulig måte. Målet er å påvirke flest mulig til å reise i Møre og Romsdal gjennom sommeren.

Her kommer en oppdatering på hvilke tiltak vi i Møre og Romsdal reiseliv nå har satt i gang.

Artikler på VisitMR.com

Visitmr.com er Norgeskampanjen sitt kampanjenettsted. Her produseres det en rekke artikler, som det drives trafikk til gjennom omfattende kampanjeaktivitet. Vi jobber blant annet med byrået TIBE. Noen av artiklene omfatter hele fylket, mens andre er mer rettet mot en bestemt opplevelse / sted. Til hver artikkel knyttes aktuelle produkter fra våre medlemmer.

Se flere

Det produseres nye artikler fortløpende, og i en periode nå vil det komme 3-4 nye artikler hver uke. Dersom noen er interesserte i å se en mer detaljert publiseringsplan, så er det bare å ta kontakt med oss.

Når vi produserer innhold, gjør vi dette i henhold til ulike segmenter fra Innovasjon Norge sin segmenteringsanalyse. Det vil si at hver av artiklene rettes mot et av følgende segmenter:

- Adventures in the world of natural beauty
- Energy
- Sharing and Caring
- Escape
- Broadening my cultural horizont

Kampanje og kanalvalg

Vi har en omfattende kampanjeaktivitet som skal drive trafikk til disse artiklene, og videre til de relaterte produktene. Hvilke kanaler som brukes vurderes fortløpende, men de viktigste kanalene for kampanjen er i hovedsak disse:

- Facebook Ads
- Instagram Ads
- Google display – relevante nettsteder som VG og Dagblade etc.
- Google søkeord
- Amedia – 118 lokalaviser over hele landet

Eksempler på annonser:

Materiell gjøres tilgjengelig for Reiselivsaktører

Materiellet som produseres i norgeskampanjen vil gjøres tilgjengelig for våre medlemmer. Det vil om kort tid komme mer informasjon om dette. Både filmsnutter, bilder og tekst vil være tilgjengelig, og dere kan bruke innholdet slik det passer for dere.

Fjord Norge og Visit Norway

Våre samarbeidspartnere Fjord Norge og Visit Norway er normalt aktører som jobber primært mot det internasjonale markedet. Men i år vil også de ha egne kampanjer mot det norske markedet, og vi vil delta i disse.

Fjord norge har publisert en egen landingsside på fjordnorway.com, som retter seg mot det norske markedet. Her er fokuset å skape reiselyst, og å gi tips til hvordan man kan oppleve vestlandet i sommer. Et gjennomgående tema er Fjordens hemmeligheter, og her er det også produsert en rekke filmsnutter.

Visit Norway kjørere nå en omfattenede Norgeskamanje baset på temaet «Når vi ses igjen». Les gjerne om denne kampanjen her.
Vi går inn som partner i denne kampanjen, og får da tilgang til et publikum som Visit Norway har opparbeidet seg. Ta gjerne kontakt om noen ønsker mer spesifikt informasjon rundt dette. Vi planlegger for oppstart av denne kampanjen i uke 26/26.

Andre tiltak

Artikler og kampanjekjøring som beskrevet over, vil være hovedfokuset i vår Norgeskampanje. Men vi har også satt i gang tiltak som vil hjelpe oss med å få maksimalt utbytte av kampanjen.

Sosiale Medier

For å sikre god spredning og mye oppmerksomhet i sosiale medier gjennom året har vi knyttet til oss Sara Strand fra Ålesundsbyrået Elle Melle. Hun har god ekspertise i dette fagfeltet, og vil hjelpe oss med å sørge for at de historiene (artiklene) vi produserer for Vistmr.com også vil komme til sin rett i sosiale medier. Eksempler på tiltak:

- Produsere Instastory-versjoner av artiklene
- Konkurranser
- Fokus på tidsaktuelle saker

Take Over – Ja til Norgesferie

Vi har denne uken, 10-12 juni, en såkalt «Take Over» på facebook siden Ja til Norgesferie. Her publiserer vi aktuelt innhold, med særlig fokus på å skape oppmerksomhet rundt budskapet fra Norgeskampanjen vår.

Vi har ny periode med take-over i slutten av juli, og vi tar også høyde for flere av den type aktiviteter.

Presse

Vi jobber opp mot norsk presse for å få de sakene (artiklene) som når produseres ut i ulike kanaler. Vi kommer til å sende utvalgte saker ut som pressemeldinger. Andre legger vi i nyhetsrommet Newsdesk, hvor journalister selv finne frem til saker de kan bruke i sine kanaler.