Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Herøy Folkebibliotek

© Herøy Folkebibliotek
© Herøy Folkebibliotek

Åpningstider

aug. 17, 2020 - des. 17, 2020

15/12/2020

Biblioteket si verksemd har basis i Lov om folkebibliotek. Den slår fast at alle kommunar skal ha eit folkebibliotek. Folkebiblioteket har til oppgåve å fremje opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og anna materiell gratis til disposisjon for alle som bur i kommunen. Biblioteket er ein del av eit biblioteknettverk som gjer det mogeleg å låne frå andre folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek over heile landet.

Herøy folkebibliotek ligg i Herøy kulturhuset i Fosnavåg (Lisjebøvegen 10A). Ved Kulturhuset er det stor parkeringsplass, og biblioteket er tilgjengeleg for rullestolbrukarar.

Se mer: Sted i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Herøy / Fosnavåg