Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Hjelmkonna (846 m.o.h.)

© Ragnhild Godal Tunheim/Halsa kommune
© Ragnhild Godal Tunheim
20/08/2020
Flott fjelltur til Hjelmkonna, 846 moh. Gammel gruvehistorie og særegen botanikk.

Start ved Botnabua (gammel butikk, parkering). Følg grusveig opp til garden "Roberthaugen" og videre forbi "vannhus". Herfra følges skiltet sti opp gjennom skogbevokst terreng. Det første partiet har en liten, synlig sti men løypa er godt merket. Over skoggrensa går en delvis i myr før en kommer over i mer fjellterreng. Stien passerer Krokvatnet, fint for en rast. Lengre framme kommer stien fra Englia. Fra Krokvatnet starter den bratteste delen av turen, opp forbi en vannkulp på høyre side (fint å ta seg et bad) og en stor bekk litt lengre fram (lett å komme over). Like før en kommer helt opp i gruveområdet møter man malmfjellet og rester av vegen som gruvearbeideren fraktet malm til Valsøybotn. Herfra over en klopp over bekke før du beveger deg inn i området. Husk å trø varsomt (botanisk særpreg). Flott utsikt i alle retninger, særlig om du går helt på toppen. MRK! Sti er ikke merket til toppen.

Turen er nok krevende. Ikke vanskelig men mye oppover så du bør være i alminnelig god kondisjon. 5-6 t t/r, ca 800 høydemeter, ca 5-6 km hver vei.

Turen kan kombineres med KNT sitt løypenett til Tverrlihytta, Hjelmen eller Settemsdalen.

Om sommeren: guidede turer, henvendelse t-info tel + 47 71 58 54 54

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Trøndelag / Heim / Valsøyfjord