Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Storfjord først i Norden

Som første hotell i Norden, er Storfjord Hotel på Sunnmøre handplukka til National Geographics eksklusive liste over unike overnattingsstader. Kun 63 i heile verda er med i det fasjonable selskapet.

Unique Lodges of the World er ei samling med hotell som byr på unike opplevingar den vanlege turist sjeldan får vere med på. Samlinga er etablert av National Geographic Society - ein av verdas største ideelle forsknings- og utdanningsinstitusjonar - som gjennom samlinga ønskjer å fremme miljømessig og historisk bevaring.

Blant kriteria for å få vere med i samlinga er at alle medlemshotella skal vere djupt forankra i lokalmiljøet dei er ein del av, samt at hotella må forplikte seg til ein rekke tiltak som skal bidra til å bevare miljøet dei og sikre berekraftig hotelldrift.

Dei færreste hotell får nokon gong ein slik invitasjon, men for tre år sidan vart Storfjord Hotell på Sunnmøre Nordens første medlem i samlinga av unike overnattingsstader.

Tek vare på norske byggetradisjonar

Hotellbygga i Glomset er bygd i lafteverk og har torvtak. Lafting som byggeteknikk har vore i bruk i Norge heilt sidan vikingtida, og då hotellet skulle byggjast var det viktig å ta vare på desse gamle norske byggetradisjonane, for å kunne vise gjestane korleis hus vart bygd i Norge før i tida.

– Dette er noko mange av dei utenlandske gjestane som kjem til hotellet set stor pris på. Mange av dei lurer også på kvifor hotellet er bygd slik, og då får vi anledning til å gi dei eit innblikk i norsk kultur, historie og dei norske byggetradisjonane, fortel hotelldirektør Benthe Langeland.

Storfjord Hotell
Sped begynning: Då Storfjord Hotell først vart etablert var det draumen om eit gjestehus som var bakgrunnen for bygginga. I dag består hotellet av fleire bygningar og betraktelig fleire hotellrom enn dei seks som i utgangspunktet vart bygde. (Foto: Kristin Støylen)

Draumen om eit gjestehus

Da hotellet først vart bygd var det utifrå ein draum dei fyrste eigarane hadde om å bygge eit gjestehus som skulle vere ope i sommarmånedane. Dei bygde den opphavlege delen av hotellet, som da besto av seks hotellrom, spiserom og kjøkken, mens eigarane budde i kjellaren. Målet til dei første eigarane var å sikte seg inn på high-end delen av turistmarkedet, og etter eit par år inngjekk dei et samarbeid med Knut Flakk og 62°Nord som gjekk inn som investor i hotellet.

Dei første eigarane var med i drifta i mange år før dei pensjonerte seg for fem år sidan, og overlot heile drifta og eigarskapet til 62°Nord og Knut Flakk. I dag har hotellet 25 tilsette, er ope heile året og tankegangen om high-end turisme er videreført i dagens drift. Hotellet og eiendommen vart i åra etter at 62°Nord gjekk inn på eigarsidan videreutvikla mot ein moderne skandinavisk stil innvendig samstundes som ein framleis tek vare på dei norske byggetradisjonane utvendig.

Dei fleste av gjestane på hotellet er frå utlandet, men nokon av dei er også norske. Felles for dei alle er det at dei kjem til Storfjord og Glomset for å oppleve naturen i området, freden og roa og sjølvsagt hotellet i seg sjølv.

Ein destinasjon i seg sjølv

På Storfjord Hotell blir gjestane behandla som om dei bur på eit femstjerners hotell i utlandet. Her står dei tilsette på pinne for å ta vare på gjestane og gjere hotellopphaldet så fantastisk som mogeleg - og for å skape eit hotell som oppfattast som ein destinasjon i seg sjølv.

– Det er sjølvsagt draumen, å uvikle Storfjord Hotell til å bli ein destinasjon i seg sjølv, slik at folk vel å komme tilbake hit for å kunne bu på hotellet. Det opplever vi også at det byrjar å bli - noko som er veldig stas, seier Langeland.

Storfjord Hotell
SHL sin nettside vert Storfjord Hotell beskriven som ein handlaga himmel med både tradisjonelle og moderne skandinaviske interiørelement og som eit perfekt utgangspunkt for eventyrlege opplevingar i nærområdet. (Foto: Margaret M. de Lange)

Kvalitetsstempla av National Geographic

For tre år sidan - i 2016 - vart Storfjord Hotell invitert til å bli medlem av Small Luxury Hotels of the World. Small Luxury Hotels - som omtales som SHL - er ei eksklusiv samling av små luksushotell spreidd over heile verda. Hotellsamlinga består av 500 hotell i 80 land, og felles for all medlemshotella er at dei gir gjestane det lille ekstra.

To år etter vart hotellet igjen invitert til å verte med i ei eksklusiv hotellgruppe - National Geographics Unique Lodges of the World. Konseptet vert omtalt som ei gruppe med unike opplevingar som gir gjestane mogelegheit til å sjå og oppleve delar av verden som den vanlege turist sjeldan får.

– Vi er spesielt stolte over å vere ein del av National Geographics Unique Lodges of the World. Det er berre 63 hotell i heile verda som er ein del av det, og foreløpig er Storfjord Hotell det einaste i Norden.

Storfjord Hotell
Tek hensyn til miljøet: Eit av krava for å vere ein del av Unique Lodges of the World er at medlemshotella må ta hensyn til miljøet i hotelldrifta (Foto: Kristin Støylen)

For å få lov til å vere ein del av Unique Lodges of the World må medlemene oppfylle National Geographic sine krav til berekraft i hotelldrifta. Det betyr at Storfjord Hotell skal vere driftmessig berekraftig og bidra i lokalsamfunnet.

– Alle våre leverandører skal vere lokale, vi skal ta hensyn til miljøet rundt oss og helst skal vi også ha bare norske tilsette. Vi må også produsere en del mat selv og gjøre andre tiltak for å vere berekraftige, men det syns vi eigentleg berre er morosamt og ei god utfordring.

For å oppfylle kravet om eigen matproduksjon har Storfjord Hotell blant anna etablert ein biefarm, og har også planer om eit drivhus eller en vinterhage etter kvart.

Storfjord Hotell
I romma på luksushotellet innerst i Glomset er det ikkje vanskeleg å finne kvilepulsen for ei helg (Foto: Margaret M. de Lange)

Suiter i stein og treverk

Storfjord Hotell er satt saman av fire bygningar. Hovedbygninga rommer funksjonar som restaurant, bar, kurs- og konferanserom, nokon hotellrom, resepsjon og flotte fellesareal der gjestane kan finne roa. Dei andre gjestehusa består av hotellrom og suiter i ulike variantar.

– Junior- og cornersuitene her på hotellet er av en fantastisk kvalitet og interiøret er basert på lokale designelement som skifer og treverk produsert av lokale leverandørar. Samstundes er dei ulike romma i gjestehusa individuelt tilpassa og gjestehusa er tilpassa slik at ein familie gjerne kan leie eit heilt hus, eller ein suite med tilhøyrande rom, seier Langeland.

Storfjord Hotell
Bu som ein sjeik: Sjekk inn på Storfjord Hotell og bu som ein saudiarabisk sjeik eller mangemilliardær for helga (Foto: Susanne Swegen)

Sjeikar og kjendisar

Med slike rom, mogelegheit til å leie eit heilt gjestehus for opphaldet og med ein slik plassering som Storfjord Hotell har, er det ikkje så rart at hotellet trekkjer til seg gjestar av den meir profilerte typen.

– Vi har hatt ganske mange profilerte gjestar på hotellet opp i gjennom åra, fortel Langeland.

Blant dei mest profilerte gjestane er det kanskje Bill Gates som i størst grad har satt hotellet på kartet. Han og familien budde på hotellet for nokre år sidan, og leide eit av gjestehusa med seks soverom. Nokon av romma vart brukt som opphaldsrom, medan andre vart nytta som soverom.

– Då han budde her fikk vi på hotellet vårt første møte med paparazzier.

Å få innpåslitne fotografar på eigedomen har i ettertid blitt meir vanleg på Storfjord Hotell, og i seinare tid har dei også fått oppleve å ha ei drone hengande over eigedomen på jakt etter spennande gjestar.

Storfjord Hotell
Her finn du roa: Hovedbygninga på Storfjord Hotell består av fleire rolege og trivelege peisestuer og krokar der gjestane kan finne ro og fred etter ein dag i sunnmørsnaturen. (Foto: Susanne Swegen)

– Vi har hatt mange flotte gjestar på Storfjord Hotell, men ei av dei meir spesielle opplevingane var då vi vart spurt om å lage eit opplegg for ein sjeik.

Sjeiken skulle bu på hotellet i ti dagar, og agentane ønskja å booke heile suiten og alle dei ledige romma i den delen av hotellet. Med seg til Storfjord hadde han eit følgje av vener, samt eigen kokk og butler som fulgte han gjennom heile opphaldet på hotellet.

– Sjeiken var ein flott fyr på 79 år som ønskte seg fred, ro og mogelegheiten til å gå i fjella. Etter ønske frå han fikk han ein eigen følgjesven blant våre tilsette som var med han på tur i fjella her i området, og det var veldig stas for oss, at han heller ville ha ein av våre tilsette enn nokon frå guideforeninga.

Byvandring, helikoptertur og lokalmat

Sjølv om ikkje alle gjestane på Storfjord Hotell kan reknast som kjendisar, har dei alle til felles at dei er kvalitetsbevisste og ønskjer å oppleve naturen på Sunnmøre. Dei fleste av gjestane bur på hotellet i fire-fem dagar og mange nyttar seg av fleire hotella i hotellporteføljen til 62°Nord på Sunnmøre. Under opphaldet på Storfjord Hotell får gjestane tilbud om ein rekke aktivitetar og opplevingar i fjern- og nærområdet. Blant anna kan du under eit opphald på hotellet delta på kajakkpadling, guidede fjellturar, besøk på lokalmatfarmen Nonsvik Gård, og byvandring i Ålesund. I tillegg tilbyr hotellet helikopterturar og helikopterskyss med Storfjords egen helikopterkaptein "Captain Tom" til og frå flyplassen.

– På lokalmatfarmen Nonsvik Gård får gjestane våre oppleve korleis folk levde i Norge for hundre år sidan. All maten der blir fiska, dyrka og jakta her i området, og medan maten blir forberedt og tilberedt blir gjestane fortalt om livet på garden. Dette er eit veldig populært tilbod, fortel Langeland.

Storfjord Hotell
Ut på eventyr: Sjølv om hotellet i seg sjølv innbyr til ro og avslapping blir gjestane tilbudt fleire opplevingar som gir høgare puls — enten det er ein helikoptertur over Sunnmørsalpane eller en fjelltur (Foto: Kristin Støylen)

Dersom du har meir lyst til å fange og samle din eigen mat tilbyr hotellet også lokalmatsanking med aktivitetsselskapet Offbeat Adventures.

– I går hadde Offbeat Adventures med seg nokon av våre gjestar på lokalmatsanking. Først tok dei med seg gjestane ut for å sanke sopp og bær i naturen, før dei gjekk ned til sjøen der det vart laga fiskesuppe og soppstuing over åpen eld. Tilbakemeldinga frå gjestane var at "this was amazing", smiler Langeland.

Tilbake på hotellet er det derimot ro og avslapping som gjeld, etter ein lang dag med store opplevingar i den sunnmørske naturen.

Storfjord Hotell
Slow hideaway: Ta en pause fra hverdagsstresset og lev livet litt saktere på Storfjord Hotell (Foto: Kristin Støylen)