Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Makkevika fuglereservat

© Giske Kommune
22/04/2020
Giske er en av de viktigste ringmerke-stasjonene i Europa for vadefugler. Fjøreområdet Makkevika på ca. 285 mål i nordvest har sandområde, rullestein og våtmark. Dette er et reservat for vadefugl på veg sør-/ nordover om høsten og våren, og her kan en også oppleve sel som leker seg i fjøra.

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Giske / Giske