Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Muritunet Rehabiliteringssenter

22/04/2020
Muritunet - Senter for Meistring og Rehabilitering er eit rehabiliteringssenter innan spesialisthelsetenesta med driftsavtale med Helse Midt Norge RHF.

Målgrupper ved Muritunet er pasientar med ortopediske inngrep, revmatisk- og nevrologisk sjukdom, lettare grad av hjerneslag, slitasjesjukdomar og skadar, kronisk smertesyndrom, hjarte- og lungesjukdomar. Vi har også eit kursopplegg for kronisk smerteproblematikk. I tillegg til dette gjev vi også etterbehandling til andre lidingar som krev dette m.a. lymfedrenasje.

Se mer: Tjenester i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Fjord / Valldal