Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Laksefiske i Eidsdalselva

14/05/2021
Fiskeperiode: 15.6–15.8
Vassdraget har ei lakseførande strekning på 6 km og er delt inn i 3 soner med 4 stenger per sone.

Fisketid er tirsdag-søndag kl.07-21.
Freda måndagar.

Pris: kr. 150,- pr. dag pluss kr. 50,- i pant som blir betalt tilbake ved innlevering av fangstrapport.

Kortsal: Ytterdal Camping, tlf. +47 70 25 90 13

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Fjord / Eidsdal