Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Kaldhussetra — Flyene — Øyna — (Reindalssetra)

© Merete Løvoll Rønneberg
© Linda Flem/ÅST
22/04/2020

Start ved Kaldhusseter Turisthytte langs oppmerkt sti til Flyene (ca 1 1/2 t). Nydeleg utsikt! Råsa fører så vidare til Øyna (om lag 1 t).

Frå Øyna kan ein halde fram langs bilvegen langs vatnet, og deretter fylgje skilta god rås vidare til Reindalssetra (ca 2 t).

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Fjord / Tafjord