Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Dykking

© Ulla Havsportsenter/Per Eide
22/04/2020
Sunnmørskysten er kjent for fantastiske dykkeopplevelser.
Strømmene i kystlandskapet pumper inn næringsrikt vann
fra Atlanterhavet og gir en spennende undervannsverden
av tangskog, korallrev og store fiskestimer. Det klare og
spennende vannet innbyr til for eksempel strømdykking i
Skodjestraumen og vrakdykking i fjordene og på Runde.
Besøker du Lyngstøylsvatnet i Norangsdalen er det mulig
å sveve over broer, steingjerder og hustufter - under vann.
I 1908 ble elven som gikk gjennom dalen sperret av et
skred. Sætra som lå der ble oversvømt, og Lygnstøylsvatnet
ble til. Kanskje et av de mest særegne stedene
å dykke i Norge? Verdt å vite Ruinene og faunaen i
Lyngstøylsvatnet er svært sårbar, og all dykking må foregå
med varsomhet.

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Fjord /