Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Kirkestien Bådalen — Kvernes

© Vidar Kvambe
© Romsdalsmuseet
14/12/2020
Kvernes har hatt stor betydning som religiøst og kulturelt samlingssted for store deler av Nordmøre. Kvernes stavkirke er en av landets yngste, bygd ca år 1300. Helt fra middelalderen og kirkens opprinnelse har folk som bor i Øver-Bådalen tilhørt Kvernes som menighet. Den gamle kirkestien fra Bådalen til Kvernes, hvor folk dro over til messe, begravelser og barnedåp, er fremdeles synlig i terrenget. Det er fortsatt spor etter ferdsel med hest og kjerre (hulveg) langs stien.

Se mer: Attraksjoner i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Averøy / Averøy