Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Håkkårøysa gravrøys

© Visit Nordmøre & Romsdal
22/04/2020
Dette er Nordmøres største gravhaug, og måler ca. 40 m. i diameter. Den er også stor i nasjonal målestokk. Man antar at en av høvdingene fra slaget på Rastarkalv i år 995 ligger gravlagt her.

Den har nå et tverrmål på 33 – 35 meter og en høyde på 1,5 – 2 meter. Vi kjenner ikke funn fra røysen. Opp til ganske nylig var sjøen den viktigste kommunikasjonsåren langs kysten og røysa har en sentral plassering langs den indre leia. På grunn av den lave høyden fra dagens strandnivå antar vi at røysa er lagt opp i yngre jernalder, det vil si merovingertiden eller vikingtiden. Det er spekulert i om den kan skjule en skipsgrav. Selv om den er utkastet kan graven ligge intakt. Det er heller ikke uvanlig at det er satt inn flere senere graver i de store gravrøysene.

Ligger på Rånes på Averøy.

Se mer: Attraksjoner i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Averøy / Averøy