Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Bremsneshola

© Kortreist
20/08/2020
På sydsiden av fjellet Bremsneshatten er det gjort en rekke funn fra den nærmere 10.000 år gamle Fosnakulturen. Den store Bremsneshola har vært brukt som bosted gjennom oldtiden.

Hulen er Norges største grotte og strekker seg 80 meter innover. I gammel tid antok man at hulen var gjemmested. Man regnet derfor med at det var rester etter fredløse og skipbrudne man fant her. Først nærmere vår tid ble vi klar over i hvilken grad denne hulen ble brukt i forhistorisk tid. Som tilfelle er med mange huler har også Bremsneshola dramatiske sagn knyttet til seg.

Se mer: Attraksjoner i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Averøy / Averøy