Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

www​.vis​i​tAle​sund​.com

© Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
© Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
15/12/2020

WWW.VISITALESUND.COM

Visitalesund.com er den offisielle nettstaden for Ålesund & Sunnmøre som reisemål, og er eit viktig informasjons- og marknadsverktøy for området. Nettstaden presenterer heile Sunnmøre og gir detaljert informasjon om produkt - som også er bookbare! Sidene fins i dag på tre språk; norsk, engelsk og tysk. Vi har så langt i 2016 hatt 320 000 besøkande på sidene.


Vil du bli meir synleg?

Alle medlemer i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre får kostnadsfritt ein kort omtale på www.visitalesund.com. Ønsker du å bli meir synleg, rår vi deg til å kjøpe utvida synlegheit som inkluderer m.a. bildegalleri, link til eiga heimeside samt informasjon om opningstider, prisar, fasilitetar og liknande og/eller kjøp av bannerannonse. For at di bedrift skal vere synleg på dei viktigaste reiselivsportalane i Norge, har vi også forhandla oss fram til svært gode og prisgunstige avtalar med Fjord Norge AS og Innovasjon Norge, og tilbyr attraktive pakkeløysingar som sikrar at du blir sett på www.visitnorway.com og www.fjordnorway.com

Pris utvida synlegheit:

Utvida presentasjon på www.visitalesund.com for kr 6 143,- per år. (+ etablering kr. 590,- eks mva, e

ngangskostnad). Dette inneheld mellom anna:

1. Presentasjon av inntil 3 produkt, med bildegalleri på ti bilde for kvart produkt
2. Lang og skildrande tekst (inntil 1000 teikn) på norsk, engelsk og tysk.
3. Linkar til sosiale medier og eigne heimesider
4. Muleg å legge inn info om opningstider, prisar, fasilitetar osb.
5. Link til andre relaterte produkt, samt kommune.
6. Tilgang på deltaking i nasjonale/internasjonale kampanjar gjennom Fjord Norge og Visit Norway.

Bli bookbar!

Ønsker du å gjere aktivitetane dine bookbare gjennom Visitalesund.com, er det fullt muleg. Då må du bruke programmet "Trekksoft". Det er programmet som Fjord Norge har vald ut som samarbeidspartnar. Med "Trekksoft" vert aktivitetane dine også synlege og bookbare på fjordnorway.com.

Bannerannonse:
På vår nye webside kan du no velje mellom fleire ulike typar størrelsar og plasseringar på bannerannonse. Dette er ei unik mulegheit til å vise fram produktet ditt til dei over 320 000 brukarane som er inne på sida kvart år.


Auka synligheit med bannerannonse Pris

Article board 300x250pixler kr 11 053,-
- Forsida + alle underside

Stor/NetBoard (510x490 pixler) kr 15 690,-
- Forsida + alle underside (utanom sida "Toppattraksjonar")

Horizontal (840x114 pixler) kr 20 928,-
- Forside + alle undersider + produktsider


Alle annonsene er rullerande.

Pakkeprisar

1/1 side i Reiseguide gir 50% rabatt på Article board: Kr 38 722 ( kr 33 490 + kr 5 232)

1/1 side i Reiseguide gir 50% rabatt på Netboard: Kr 41 338 (Kr 33 490 + kr 7 848)

½ side i Reiseguide gi r 25% rabatt på Article Board: Kr 28 753 (Kr 20 463 + kr 8 290)

½ side i Reiseguide gi r 25% rabatt på Netboard: Kr 32 235 (Kr 20 463 + kr 11 772)

Bestillingsskjema laster du ned her!

Bestillingsfrist 30. november, materialfrist 14. desember.


Tilbake til framsida "Bli meir synleg"


Se mer: Generelle kategorier i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Ålesund /