Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Topptur til Myklebusthornet/​Varden

06/10/2020
Fra Myklebusthornet har du utsikt til øyene og kysten utenfor Ålesund, og det finnes hele fire alternativer for å komme til toppen. Fra Ålesund sentrum kjører du den undersjøiske tunnellen til Ellingsøya og kan så velge hvord du ønsker å starte turen.

Her er alternativer til å komme seg på Myklebusthornet eller Varden på Ellingsøya utenfor Ålesund:

Alternativ 1: Ta av fylkesvegen til Vik skole, kjør 300 m vestover på den gamle kommunevegen. Det står skilt ved vegen (Myklebusthornet). Du går skogsvegen til topps (Kleiva) hvor du tar av til venstre og følger stien langs ryggen til du kommer til Varden. Samme veg tilbake.

Alternativ 2: Du tar av i rundkjøringen og kjører mot Voldstad, til vegs ende. Der går du opp skogsvegen til toppen (Kleiva). Der tar du av ved skiltet til høyre og følger stien langs ryggen til du kommer til Varden. Samme veg tilbake.

Alternativ 3: Du tar av i rundkjøringen og kjører til Ellingsøy idrettslagsanlegg på Nes. Parker der, gå opp rundt klubbhuset til kiosken og følg skogsvegen til toppen (Skaret). Der tar du til venstre og følger stien østover langs ryggen til du kommer til
Myklebusthornet, øyas høyeste punkt. Du følger stien videre ca 600 m til Varden. Samme veg tilbake. Denne turen er lengre enn fra Vik og Voldstad, men det kompenseres av et fantastisk panorama i rundskue.

Alternativ 4: Start ved Sperre (rett overfor de to store Sperre-bedriftene). Ta av fra hovedvegen og kjør opp til høyre. Kjør så rett over "gamlevegen" og ca 100 meter til opp en liten bakke, og parker på en liten parkeringsplass på høyre side, før det røde
huset. En bred og god sti går inne i skogen østover, og etter en drøy kilometer svinger den vestover igjen i en krapp sving. Når du kommer ut av skogen og opp i flatere terreng, kommer du til et lite vatn og kan se Gamlemsveten. Vegen videre gir seg selv. Før du begynner på de siste bakkene opp mot målet kommer stien fra Myklebust/Sperre (via Vannverket) inn på ruta. Stien kan følges videre vestover, helt til du kommer ned til et skar (ved
kraftlinjene), der du tar av til venstre, og går videre ned til stadion på Nes. Eller du kan ta samme veg tilbake eller ta av mot Sperre/Myklebust via Vannverket, som beskrevet tidligere. Her står det skilt. Dersom du velger samme veg tilbake, går du bare rett østover etter skiltene, men husk å ta av til høyre neste gang stiene skilles, ca. 100 m etter ovenfor nevnte skilt, slik at du kommer på sørsida av åsen, og ikke nordsida. Da er det
bare å følge samme sti helt ned igjen. Dersom du ved skiltene velger å ta av rett sørover og ned til Myklebust/Sperre via Vannverket, følger du god sti og en gammel fin skogsveg
ned gjennom skogen. Når du kommer helt ned igjen til gamlevegen, følger du bare denne i ca 600 m, til du finner igjen krysset, der du tar opp til "parkeringsplassen" igjen.

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Ålesund / Ålesund