Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Stiftinga Sunnmøre Museum

© Sunnmøre Museum
© Stiftinga Ytste-Skotet
© Ålesund Reiselivslag
© Volda Bygdetun
© Herøy Kystmuseum
15/04/2021

Stiftinga Sunnmøre Museum består av 12 ulike museer i regionen.

Sunnmøre Museum, det største i Stiftinga, ble etablert i 1931. Museet dokumenterer og formidler Sunnmøres kulturhistorie fra steinalder til nyere tid. Med over 50 hus og 40 båter er museet det største mellom Bergen og Trondheim. På museumsområdet finner du også Middelaldermuseet, som er bygd over tufter fra Borgundkaupangen.

Volda bygdetun er også et friluftsmuseum, med antikvariske bygg, og gjenstander knyttet til gårdsdrift på 1800-tallet. I tillegg finner du Garverimuseet med intakt garveri og skinnverksted.

Brudavolltunet er et gårdstun i Ørsta fra tidlig 1800-tall i tilnærmet opprinnelig form.

Fjellgarden Ytste Skotet i Storfjorden er åpen om sommeren. Med båt som viktigste tilkomstvei er dette et levende museum som viser selvbergingsgården i før-industriell tid.

Herøy Kystmuseum, et gammelt handelssted fra 1800-tallet med bygninger og tradisjonelle båter.

Fiskeri og fiskeindustri er temaet for Fiskerimuseet i Holmbua i Ålesund.

Aalesunds Museum tar for seg byhistorien: jugendstil, byliv, andre verdenskrig. Her finner du også det kjente Brudeegget.

Godøy Kystmuseum har blant annet utstillinger om andre verdenskrig, fangst og fiske.

På Egset i Volda ligg Sivert Aarflot-Museet, med utstilling om mannen som blant annet startet det første trykkeriet på landsbygda i Norge.

Norsk Møbelfaglig Senter i Sykkylven viser hvordan møbelindustrien har vokst fram til å bli ledende i landet. Her ligger også Sykkylven Naturhistoriske Museum, med en stor samling av utstoppede dyr fra Norge og Svalbard.

Dalsfjord Fyrmuseum sine samlinger er knyttet til fyr- og merkevesenet. Omvisning etter avtale.

Landbruksmuseet på Gjermundnes formidler norsk landbrukshistorie fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag.

Les mer på www.sunnmore.museum.no

Se mer: Attraksjoner i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Ålesund / Ålesund