Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Fisking i Ørskog

©
22/04/2020

Ørskog har tre dalfører med elver, Ørskog-, Vaksvik- og Solnørvassdraget, og her er det gode muligheter for sportsfiske. Også Storfjorden, som går ned til en dybde på 700 meter, er fiskerik.

For å fiske i elvene i kommunen, sjå kommunen si nettside for oppdatert informasjon.

Fiske i fjorden
Noreg har lovfesta den unike allemannsretten som gir oss alle lov til å ferdast fritt i kystsona. Men med rettar følgjer også plikter. Ei rekkje lover og reglar er innførte for å ta vare på kysten. Som brukar pliktar du å setje deg inn i regelverket som regulerer ferdsel og utnytting av ressursane i kystsona.

Besøk difor jamt fiskeridirektoratet sine sider for oppdatering.

Skitt fiske!

Uttrykket "skitt fiske" skriv seg frå gamal overtru. Med orda "skitt fiske" ynskjer ein lukke til utan eigentleg å gjere det i frykt for at ei lukkeynsking vil føre til eit dårleg fiske.

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Ålesund / Ørskog