Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Eksponering i Turistinformasjonen

© Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
15/12/2020

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre driv den heilårsopne Turistinformasjonen på Skateflukaia i Ålesund. Turistinformasjonen er dei siste åra totalrenovert. Arealet er fordobla, inventaret oppgradert og den visuelle profilen er implementert i lokalet.

Turistinformasjonen er ofte den første kontakten dei tilreisande har med byen og området. Den fremste oppgava er å sørge for korrekt, nyttig og inspirerande informasjon til alle som ferdast i området slik at ein kan spreie trafikken ut i området og påverke dei tilreisande til å forlenge opphaldet. Turistinformasjonen på Skateflukaia har årleg om lag 150.000 besøkande. Medlemer har rett til distribusjon av eige marknads- og salsmateriell i lokalet. Veggane i lokalet er gjort om til nyttige eksponeringsområde for å gi auka informasjon og sal av overnatting og aktivitet.

Bli synleg i booking- og eksponeringsområdet!

I tilknyting til bookingområdet har vi disponible utstillingsveggar der medlemer får tilbod om å bli meir synlege og sikre seg unik eksponering i salsøyeblikket. Det er også tilrettelagt for eigne brosjyrehyller til kvart expobanner. Vil tilbyr i tillegg ulike løysingar og gunstige avtalar med leverandør av design/trykk.

Expovegg banner Pris per år

90 cm bredde*170cm høyde kr 20 930

60 cm bredde*170cm høyde kr 16 750


Bestillingsskjema finn du her!

Bestillingsfrist 30. november, materialfrist 14. desember.


Tilbake til framsida "Bli meir synleg"
Se mer: Generelle kategorier i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Ålesund /