Gode historier fra Møre og Romsdal.
Ta deg tid, opplev mer.

Favoritter Søk

Ålesund Legevakt

Åsehaugen 5
© Helse Sunnmøre HF
22/04/2020
Alle - også de som er på besøk i kommunen, pendler eller er turister, har krav på legehjelp. Daglegevakten frem til kl. 15.00 betjener pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, personer uten fastlege i kommunen eller der fastlegen eller dennes stedfortreder ikke er disponibel. Ved behov for øyeblikkelig hjelp i vanlig kontortid må du som pasient kontakte din faste lege, eller om ikke vedkommende treffes, ringe 70 14 31 13. Ved akutt nød ring telefon 113.

Veibeskrivelse: Legevakta ligger i samme bygg som Ålesund sjukehus (Helse Sunnmøre HF) på Åse. Innkjøring er merket.

Se mer: Aktiviteter i Møre og Romsdal

Møre & Romsdal / Ålesund / Ålesund